top of page

Varför detta initiativ?

Ökad digitalisering har lett till att den svenska frilans movement har utvecklats och expanderat. Detta förändrar vårt sätt att arbeta, liksom hur vi köper, och säljer varor och tjänster. 

 

Denna rubbning och tillväxt har dragit till 

sig uppmärksamhet från beslutsfattare och lagstiftare på svensk och europeisk nivå.

 

Därför bör företag inom frilans och plattformsekonomin samarbeta med politiker, myndigheter och andra intressenter för att ta itu med frågor på ett sätt som är proportionerligt, genomförbart och rättvist för alla. På så sätt ser man till att frilans rörelse inte kvävs innan den har möjlighet att växa och gynna medborgare och företag i Sverige är avgörande.

bottom of page