top of page

Delningsekonomi

Delningsekonomin kan beskrivas som enbart relaterad till den verksamhet som involverar 'peer-to-peer' transaktioner. Detta kan därför definieras som ett ekonomiskt system där tillgångar eller tjänster delas mellan privatpersoner, för ersättning, som underlättas genom användning av Internet.

 

I Sverige definieras Delningsekonomin som ett kollektivt namn för verksamhet som syftar till att minska resursförbrukningen genom ett mer effektivt kapacitetsutnyttjande, t.ex. genom att dela tillträde till varor och tjänster. Idén om effektivitet och användning av underutnyttjade resurser är en del av tanken på en delningsekonomi.

Dinner Party
bottom of page