top of page

Gigekonomi

Begreppet "gig work" har sitt ursprung i USA från 1920-talet. Detta användes ursprungligen för att hänvisa till jazz musiker som pendlade mellan olika spelningar och betalades därefter. Begreppet "Gig economy" blev dock populärt under Amerikas stora depression som ett sätt att beskriva arbetstagare som har flera deltidsjobb eller "giggs". Nuförtiden hänvisar termen i allt högre grad till programbaserade jobb eller där de som behöver arbetstakraft hittar de som behöver arbete på digitala jobbcenter/plattformar. De uppgifter det handlar om är också tidsbegränsade, och därför är förhållandet transaktionellt.

 

Gig-ekonomin hänvisar därför till olika former av tillfälliga anställningar där organisationer och oberoende arbetstagare arbetar med kortsiktiga arbetsaförhållanden i ett fritt marknadssystem. Definitionen omfattar frilansare, konsulter, oberoende entreprenörer och yrkesutövare samt tillfälligt kontraktsanställda. En del arbetar via onlineplattformar, medan andra anslute sig till partners och kontakter utanför plattformen.

 

När vi definierar Gig-ekonomin är en viktig underindelning mellan lokalt och arbete på distans. Lokala giggar kräver att arbetaren är personligen närvarande, medan fjärrarbete, även kallat "human cloud", gör det möjligt att utföra uppgifter var som helst i världen.

Eftersom det är en så bred kategori är situationen för deltagarna i Gig-ekonomin särskilt varierad. Vissa arbetstagare behandlar sina gig som sin huvudsakliga inkomstkälla, medan andra behandlar dem som sekundära.Vissa gig arbetare är högutbildade och detta arbetssätt är deras val, medan andra är outbildade och ser inga alternativ till gig arbete.

Night Club
bottom of page