top of page

Trender

Kommer plattformsekonomin att erbjuda en avsättningsmöjlighet för inköp, försäljning och utbyte av varor och tjänster, men förbli en nischform av sysselsättning? Eller är det en föregångare till en bredare utveckling i Sverige? Detta är en svår fråga att besvara, men som svar på Coronaviruskrisen verkar det som om intresset för plattformsekonomin ökar från ett arbetsmarknadsperspektiv i Sverige.

 

Dessutom kan den ge invandrare, äldre och ungdomar möjlighet att komma in i arbetslivet. Samtidigt innebär förtroende och uppfattningsproblem - i kombination med traditionellt högt konsument- och arbetarskydd i Sverige - att det finns utmaningar och att exponentiell tillväxt inte garanteras.

 

En trend som vi kan belysa är att plattformsekonomin är här för att stanna. Denna rörelse underblåses av en strävan efter effektivitet och ökad flexibilitet från såväl arbetsgivare som arbetstagare. Dessutom kommer det som utgör plattformsekonomin i dag inte nödvändigtvis att gälla i morgon. Hela sektorn befinner sig i ett tillstånd av kontinuerlig övergång.

bottom of page