top of page
Platform Economy

Vad är 
Plattformsekonomi?

I sin vidaste mening kan plattformsekonomin definieras som ekonomisk verksamhet som underlättas av teknik. Denna termen täcker därför det ökande antalet plattformar som sammanför människor för att tillhandahålla tjänster samt sälja och dela varor. 

 

Sådana plattformar är vanligtvis online-matchare eller teknikramverk som kopplar tillgång och efterfrågan. Dessa plattformar äger inte produktionsmedlen, men de skapar anslutningsmedlen.

 

Detta ekosystem kan i sin tur delas in i tre specifika undersektorer.

PE-Elements-TJ-SWE.png

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Plattformar som förenar individer/

egenföretagare tillsammans med varandra för att utföra tjänster.

PE-Elements-SK-SWE.png

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Plattformar som förenar individer/

egenföretagare som hyr ut, lånar ut eller säljer saker till varandra.

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

PE-Elements-EG-SWE.png

Plattformar som gör det möjligt för enskilda individer att bli egenföretagare eller knyta kontakter med varandra för finansiella tjänster (inklusive peer-to-peer lån och crowdfunding).

bottom of page