top of page

Nyckelfrågor

De prioriterade frågor som vi fokuserar på är:

 

  • Definition av en arbetsgivare och en plattform – få tydlighet och konsekvens samt se till att företag tar sitt ansvar på allvar.

  • Arbetsmiljö - forma deras roll och ansvar med tanke på verkligheten i arbetsvärlden idag och den digitala ekonomins särdrag. De bör fortfarande skydda arbetare men utveckling behövs och beslut fattas om vem som är bäst lämpad att ta ansvar i olika situationer.

  • Arbetsvillkor för plattformsarbete - arbeta med beslutsfattare och intressenter för att ta rätt tillvägagångssätt på detta lagförslag.

  • Trygghet - vi arbetar för att understryka att egenanställning ger hög trygghet och tillgång till välfärdssystemet och sociala förmåner som rätten till A-kassa.

  • Skatt – ge praktisk hjälp för att säkerställa att DAC 7-lagarna implementeras över hela Europa på ett korrekt och fungerande sätt samtidigt som frilansare täcks.

  • Kronofogden - Egenanställda företag ska inte vara ansvariga för skulder som uppkommit av användare av dessa plattformar. Kronofogden - den statliga myndigheten som ansvarar för inkasso - bör istället rikta sin uppmärksamhet på den berörda individen och inte det egenanställda företag som är en mellanhand.

 

Holding Hands
bottom of page