top of page

Fakta och siffror

Den svenska plattformsekonomin och Freelance Movement är relativt liten i dag - mindre än 5 procent av befolkningen tjänar mer än hälften av sin inkomst från plattformsarbete - ökarväxerden exponentiellt, särskilt bland de unga.

 

Enligt Statistik Sverige (SCB) fick 49 900 16-24-åringar betalt arbete via webbplatser eller appar. Från detta belopp gjorde 49 300 det för att få en extra inkomst. I en undersökning av Manpower konstaterades det dessutom att 9 av 10 personer skulle tänka sig att gig arbeta i framtiden, och i Deloittes millenniestudie anges att 64 procent av heltidsarbetarna vill göra "side hustles" för att tjäna extra pengar.


Krisen i Covid-19 påskyndar bara dessa trender. Under de kommande fem åren kommer 20 procent av arbetskraften att vara anställd i plattformsekonomin.

 

95 procent av svenskarna har tillgång till Internet och skapar därmed ett perfekt ekosystem där freelancing och plattformsekonomin kan utvecklas. På samma sätt som "e-handel" har blivit en vanlig del av "handel" kommer plattformsekonomin snart helt enkelt att betraktas som en del av den traditionella ekonomin.

Asset 17-8.png
Asset 13-8.png
Asset 15-8.png
Asset 16-8.png
Asset 18-8.png
bottom of page