top of page

FRILANS
RÖRELSEN

EN VIKTIG DEL AV DET FRAMTIDA ARBETE SOM 
SKAPAR MÖJLIGHETER, UNDERLÄTTAR TILLVÄXTEN 
OCH DRIVER DEN SVENSKA EKONOMIN.
About

Vår vision

Frilansrörelsen håller snabbt på att bli en del av den reguljära ekonomin. Vi vill se till att fördelarna vårdas och främjas, samtidigt som negativa inslag hanteras och förbättras genom samarbete mellan alla berörda parter. Genom att underlätta en dialog mellan myndigheter, företag, fackföreningar och civilsamhället kommer vi att kunna skapa en Future of Work som gynnar alla.

Hinder
för frilansrörelsen

En förlegad syn på den svenska arbetsmarknaden har en roll att spela, liksom behovet av klarhet om vad som utgör en "arbetsgivare" i Sverige i dag. Lika viktigt för att sektorn ska kunna växa är att alla berörda intressenter måste ta itu med frågor som rör att bygga upp förtroendet, konfrontera tidigare legitima problem och förbättrar frilansrörelsens anseende tillsammans med tillgången till finansiering och social trygghet för arbetstagare i plattformsekonomin.

Affärsmöjligheter som plattforms-ekonomin skapar

Future of Work skapar nya anställningsformer och kopplar samman arbetsgivare och arbetstagare snabbare och effektivare. Frilansrörelsen kan också vara ett medel som hjälper fler ungdomar, äldre och invandrare att ta sig in på arbetsmarknaden. Det gör det också möjligt för människor att få tillgång till nya inkomstflöden, samt främja konkurrens och driva på innovation.

Community

VÅRT SAMHÄLLE

Spaces
thanks to upgig - 2024-05-09T073526.756.png

We partnered with Distributed, Supportwave, Mastercard and BT for "The Future of Work: Integrating Talent Clouds into Your Enterprise Workforce".

 

This Future of Work event was held at the Mastercard Experience Centre in London on 29th May 2024. 

 

Over 12,750 freelancers have signed our petition to protect their livelihoods. The EU Platform Work Directive should facilitate open talent and not take away the freedom and flexibility of freelancers to earn money when, where and how they want.

 

As we move to the implementation phase, politicians from across Europe need to listen and act accordingly to adopt policy and regulation that facilitates - rather than hinders - the freelance revolution.

Haven't signed the petition yet? Click the button below.

Post for press release.png
thanks to upgig - 2024-05-20T214645.761.png

In a petition conducted during the autumn of 2023, over 12,000 individuals urged EU policymakers to listen to the voices of the workers impacted by the Platform Work Directive process. In March and April 2024 we then surveyed freelancers in Sweden, asking them about their motivations for choosing this lifestyle, their opinions on classification and the Platform Work Directive, whether they feel listened to by politicians, and the biggest challenges that they face.

FIND OUT MORE ABOUT OUR SUMMIT & SEE YOU IN NOVEMBER 2024

thanks to upgig - 2023-11-13T204307.943.png
Brown Minimalist Fashion Email Newsletter (2).png

Future of Work: Glossary of terms

MEDLEMSKAP

Många organisationer som vill delta i skapandet och formandet av Future of Work ansluter sig till vårt initiativ. Freelance Movement är öppen för alla, från regeringsdepartement och företag, för handelsorganisationer, icke-statliga organisationer, städer, konsulter och privatpersoner.

 

Kontakta oss: Vi vill gärna höra från dig

Contact

KONTAKT

Slupskjulsvägen 30, 111 49 Stockholm, Sweden

TEL: +46 708 935 037  |  

thanks to upgig - 2023-10-11T075814.966.png

out now!

European benchmarking on digitalisation and labour markets which holds up a mirror to the status quo, offers guidance on the steps forward, and illuminates a path towards real and tangible change.

bottom of page