top of page

FRILANS
RÖRELSEN

EN VIKTIG DEL AV DET FRAMTIDA ARBETE SOM 
SKAPAR MÖJLIGHETER, UNDERLÄTTAR TILLVÄXTEN 
OCH DRIVER DEN SVENSKA EKONOMIN.
About

Vår vision

Frilansrörelsen håller snabbt på att bli en del av den reguljära ekonomin. Vi vill se till att fördelarna vårdas och främjas, samtidigt som negativa inslag hanteras och förbättras genom samarbete mellan alla berörda parter. Genom att underlätta en dialog mellan myndigheter, företag, fackföreningar och civilsamhället kommer vi att kunna skapa en Future of Work som gynnar alla.

Hinder
för frilansrörelsen

En förlegad syn på den svenska arbetsmarknaden har en roll att spela, liksom behovet av klarhet om vad som utgör en "arbetsgivare" i Sverige i dag. Lika viktigt för att sektorn ska kunna växa är att alla berörda intressenter måste ta itu med frågor som rör att bygga upp förtroendet, konfrontera tidigare legitima problem och förbättrar frilansrörelsens anseende tillsammans med tillgången till finansiering och social trygghet för arbetstagare i plattformsekonomin.

Affärsmöjligheter som plattforms-ekonomin skapar

Future of Work skapar nya anställningsformer och kopplar samman arbetsgivare och arbetstagare snabbare och effektivare. Frilansrörelsen kan också vara ett medel som hjälper fler ungdomar, äldre och invandrare att ta sig in på arbetsmarknaden. Det gör det också möjligt för människor att få tillgång till nya inkomstflöden, samt främja konkurrens och driva på innovation.

Community

VÅRT SAMHÄLLE

Spaces
PWDPetChange (1) (1) (1).png

SIGN OUR PETITION

We demand the European Parliament listen and respect the voice of those who are directly impacted by this proposed legislation.

Brown Minimalist Fashion Email Newsletter (2).png

Future of Work: Glossary of terms

MEDLEMSKAP

Många organisationer som vill delta i skapandet och formandet av Future of Work ansluter sig till vårt initiativ. Freelance Movement är öppen för alla, från regeringsdepartement och företag, för handelsorganisationer, icke-statliga organisationer, städer, konsulter och privatpersoner.

 

Kontakta oss: Vi vill gärna höra från dig

Contact

KONTAKT

Slupskjulsvägen 30, 111 49 Stockholm, Sweden

TEL: +46 708 935 037  |  

thanks to upgig - 2023-07-18T102424.024.png

coming this autumn

European benchmarking on digitalisation and labour markets which will hold up a mirror to the status quo, offer guidance on the steps forward, and illuminate a path towards real and tangible change.

bottom of page